Доступ до публічної інформації
Приміщення ради Шепетівська районна рада
Хмельницької області

30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.Героїв Небесної Сотні, 47.
Герб Шепетівського району
Прапор Шепетівського району Контактні телефони: (038-40) 4-07-49, 4-14-52, Факс: 4-07-49 shep.rrada@gmail.com Прапор Шепетівського району
     

Доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
надання публічної інформації Шепетівською районною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Розпорядження голови районної ради від 16.05.2011 року № 50-р "Про забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної Інформації” та Указу Президента України від 05.05.2011 року “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту
усно: телефон (03840) 4-14-52
письмово: 30400, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 47, Шепетівська районна рада (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:
- Зразок форми запиту на інформацію;
факс: (03840) 4-07-49
електронна пошта: shep.rrada@gmail.com

Відмова у задоволенні запиту на інформацію
Районна рада, як розпорядник інформації, має право відмовити в задоволенні запиту в випадках передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема у таких:
- районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону;
- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
- не дотримано вимог до запиту на інформацію (вимоги зазначені вище).

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ІНФОРМАЦІЯ ДЕПУТАТІВ ШЕПЕТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VІІІ СКЛИКАННЯ

- ЗВІТ діяльності депутатської фракції від політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" (грудень 2020 - грудень 2021 року)
- Звіт депутата Шепетівської районної ради VІІІ скликання Лосовського Валентина Анатолійовича за період з грудня 2020 року по грудень 2021 року
- Участь членів фракції у громадсько-політичному житті Шепетівського району

Відомості про доходи керівництва районної ради за 2015 рік

- Відомості про доходи голови районної ради Дзяворука П.Ф. за 2015 рік;
- Відомості про доходи заступника голови районної ради Мовсісяна А.В. за 2015 рік;
- Відомості про доходи голови районної ради VI скликання (до 31.03.2015р.) Ковальчука М.С. за 2015 рік;

ІНФОРМАЦІЯ

про здійснення державно-приватного партнерства

Конкурсна документація з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селища Шепетівського району. 21.03.2018р.
ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селища Шепетівського району, 23.03.2018р.

ПЛЕСЕНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ІНФОРМУЄ:

Повідомлення про оприлюднення документів державного планування: "Генеральний план с. Плесна Шепетівського району Хмельницької області" та його звіту про стратегічну екологічну оцінку; "Генеральний план с. Жилинці Шепетівського району Хмельницької області" та його звіту про стратегічну екологічну оцінку.

        1. Повна назва документів державного планування: "Генеральний план с. Плесна Шепетівського району Хмельницького області" та його звіт про стратегічну екологічну оцінку; "Генеральний план с. Жилинці Шепетівського району Хмельницької області" та його звіт про стратегічну екологічну оцінку.
        2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документів державного планування та їхніх звітів про стратегічну екологічну оцінку: Плесенська сільська рада Шепетівського району Хмельницької області.
        3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
        1). Дата початку та строки здійснення процедури: з 24.09.2020 р. до 27.10.2020 р.
        2). Способи участі громадськості (надання письмових зауважень та пропозицій, громадські слухання тощо) - громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі, в тому числі в електронному вигляді, зауваження та пропозиції до документів державного планування та їхніх звітів про стратегічну екологічну оцінку до Плесенської сільської ради.
        3). Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): 27.10. 2020 року о 10.00 в приміщенні Плесенської сільської ради: с. Плесна, вул. Миру, буд. 27.
        4). Орган від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з документами державного планування та їхніми звітами про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов'язаною зі здоров'ям населення, що стосується документів державного планування: Плесенська сільська рада Шепетівського району Хмельницької області: с. Плесна, вул. Миру, буд. 27 та на офіційному веб-сайті Шепетівської районної ради: http://www.shep-rayrada.gov.ua/dostup_do_inform.htm
        5). Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки пода ня зауважень і пропозицій: Плесенська сільська рада Шепетівського району Хмельницької області: 30421, с. Плесна, вул. Миру, буд. 27; електронна адреса: plesnarada@ukr.net Зауваження та пропозиції подаються протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, з 24.09.2020 р. до 27.10.2020р.
        4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документів державного планування та їхніх звітів про стратегічну екологічну оцінку.
        Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документів державного планування відсутня та їхніх звітів про стратегічну екологічну оцінку - відсутня.

21.09.2020р.
-розділ "Охорона навколишнього природного середовища (Звіт про стратегічну екологічну оцінку), с.Плесна"
-розділ "Охорона навколишнього природного середовища (Звіт про стратегічну екологічну оцінку), с.Жилинці"
-додатки до генерального плану с.Плесна
-додатки до генерального плану с.Жилинці
-Генеральний план, с.Плесна
- Генеральний план, с.Жилинці

Плесенською сільською радою розпочато процедуру розробки стратегічної екологічної оцінки до генеральних планів с. Плесна та с. Жилинці Шепетівського району Хмельницької області.

        Замовник - Плесенська сільська рада; виконавець - ТОВ "Кайлас-К".
        З повним текстом заяв про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до генеральних планів с. Плесна та с. Жилинці можна ознайомитися в прикріплених файлах.
- ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану с. Плесна Шепетівського району Хмельницької області
- ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану с. Жилинці Шепетівського району Хмельницької області

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

2019 рік

-Склад Плесенської сільської виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів на місцевих виборах у межах Шепетівського району (Додаток № 1 до Постанови Шепетівської районної виборчої комісії № 1 від 06.11.2019р.)

2017 рік

- Постанова від 15.10.2017 року №2 "Про формування складу селищної виборчої комісії, що здійснюють підготовку та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів під час проведення місцевих виборів"
-Склад Грицівської селищної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів на місцевих виборах у межах Шепетівського району (Додаток № 1 до Постанови Шепетівської Районної виборчої комісії № 2 від 15.09.2017р. в редакції постанови № 6 від 12.10.2017р.)
-Постанова від 09.10.2017 року № 4 "Про формування складу дільничних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів під час проведення місцевих виборів"
- Склад дільничих комісій, що здійснюють підготовку та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів під час проведення місцевих виборів
- Постанова від 12.10.2017року №6 "Про зміни в складі селищної виборчої комісії, що здійснюює підготовку та проведення місцевих виборів
-Додаток 1 до постанови Шепетівської районної виборчої комісії від 12.10.2017 року №6 "ЗМІНИ в складі селищної виборчої комісії, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів у межах Шепетівського району", Грицівська виборча комісія
- Постанова від 13.10.2017 року №7 "Про зміни в складі дільничної виборчої комісії № 680792, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів"
- Додаток 1 до постанови Шепетівської районної виборчої комісії від 13.10.2017 року № 7 "ЗМІНИ в складі дільничної виборчої комісії, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів у межах Шепетівського району"
- Склад дільничної комісії № 680792, що здійснює підготовку та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів під час проведення місцевих виборів"

Інформація про використання коштів районною радою

- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за II квартал 2018 року
- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за II квартал 2018 року
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за II квартал 2018 року
- Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за II квартал 2018 року
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за II квартал 2018 року
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2018 року
- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 1 квартал 2018 року
- Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 1 квартал 2018 року
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2017 рік
- Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2017 рік
- Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 року
- Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 жовтня 2017 року
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду районною радою за IІІ квартал 2017 року
- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за IІI квартал 2017 року
- Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду районною радою за IІI квартал 2017 року
- Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 липня 2017 року
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду районною радою за IІ квартал 2017 року
- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за IІ квартал 2017 року
- Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду районною радою за IІ квартал 2017 року
- Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 квітня 2017 року
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду районною радою за І квартал 2017 року
- Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2017 року
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду районною радою за І квартал 2016 року
- Звіт про надходження та використання коштів районною радою за ІІ квартал 2016 року
- Звіт про надходження та використання коштів районною радою за ІІІ квартал 2016 року
- Звіт про надходження та використання коштів районною радою за 2016 рік

Інформація про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020 року (0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів)
- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020 року (0110180 Інша діяльність у сфері державного управління)
- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020 року (0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення)
- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року (0110170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів)
- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року (0113400 Інші видатки та соціальний захист населення)
- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року (0118600 Інші видатки)

Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 11.12.2023 року №29-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2023 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 0110150 від 11.12.2023р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 0110180 від 11.12.2023р.

Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 22.08.2023 року №25-р(а/г) "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2023 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 0110150 від 22.08.2023р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 28.07.2023 року №22-р(а/г) "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2023 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 0110150 від 28.07.2023р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 28.03.2023 року №9-р(а/г) "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2023 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 0110150 від 28.03.2023р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 27.02.2023 року №8-р(а/г) "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2023 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 0110150 від 27.02.2023р.

Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 21.12.2022 року №28-р(а/г) "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2022 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 0110150 від 21.12.2022р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 05.07.2022 року №11-р(а/г) "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2022 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 0110150 від 05.07.2022р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 09.03.2022 року №4-р(а/г) "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2022 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 0110150 від 09.03.2022р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 20.01.2022 року №1-р(а/г) "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2022 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 0110150 від 20.01.2022р.

Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 17.12.2021 року №42-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 0110150 від 17.12.2021р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 08.10.2021 року №34-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 0110150 від 08.10.2021р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 0110180 від 08.10.2021р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 02.07.2021 року №22-р(а/г) "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 0110150 від 02.07.2021р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 0110180 від 02.07.2021р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 14.06.2021 року №19-р(а/г) "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 0110150 від 14.06.2021р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 11.05.2021 року №13-р(а/г) "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 0110150 від 11.05.2021р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 15.04.2021 року №10-р(а/г) "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 0110150 від 15.04.2021р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 16.02.2021 року №7-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 0110150 від 16.02.2021р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 0110150 від 16.02.2021р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 0110000 від 16.02.2021р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 0110150 від 16.02.2021р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 0110000 від 16.02.2021р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 18.01.2021 року №3-р(о/д) "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 0110150 від 18.01.2021р.

Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 28.12.2020 року №45-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 25.09.2020 року №30-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 0110150 від 25.09.2020р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 0110180 від 25.09.2020р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 0110191 від 25.09.2020р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 16.06.2020 року №20-р(а/г) "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2020 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 0110180 від 16.06.2020р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 0113242 від 25.02.2020р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 25.02.2020 року №9-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 0110150 від 25.02.2020р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 0110180 від 25.02.2020р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 0113242 від 25.02.2020р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 20.01.2020 року №4-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 0110150 від 20.01.2020р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 0110180 від 20.01.2020р.

Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 20.12.2019 року №43-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 0110150 від 20.12.2019р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 0110180 від 20.12.2019р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 0113242 від 20.12.2019р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 10.12.2019 року №42-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 0110150 від 10.12.2019р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 0110180 від 10.12.2019р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 25.10.2019 року №36-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 0110150 від 25.10.2019р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 0110180 від 25.10.2019р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 12.06.2019 року №23-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 27.03.2019 року №17-р(а/г) "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 0110180 від 27.03.2019р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 26.02.2019 року №12-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 0110150 від 26.02.2019р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 0110180 від 26.02.2019р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 0113242 від 26.02.2019р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 30.01.2019 року №8-р(а/г) "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 0110180 від 30.01.2019р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 14.01.2019 року №3-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 0110150 від 14.01.2019р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 0110180 від 14.01.2019р.

Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 13.12.2018 року №66-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0110150 від 13.12.2018р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0110180 від 13.12.2018р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 03.10.2018 року №52-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0110150 від 03.10.2018р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0110180 від 03.10.2018р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 03.08.2018 року №41-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0110150 від 03.08.2018р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 18.06.2018 року №26-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0110150 від 18.06.2018р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0110180 від 18.06.2018р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 23.02.2018 року №12-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2018 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0110150 від 23.02.2018р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0110180 від 23.02.2018р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0113242 від 23.02.2018р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 05.02.2018 року №9-р(а/г) "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0110180 від 05.02.2018р.
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 19.01.2018 року №3-р(а/г) "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0110150 від 19.01.2018р.
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0110180 від 19.01.2018р.

Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 22.12.2017 року №57-р(а/г) "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2017 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 0118600 від 22.12.2017р.(із внесеними змінами)
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 24.11.2017 року №50-р(а/г) "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2017 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 0118600 від 24.11.2017р.(із внесеними змінами)
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 23.10.2017 року №47-р(а/г) "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2017 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 0118600 від 23.10.2017р.(із внесеними змінами)
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 29.09.2017 року №42-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 0110170 від 29.09.2017р.(із внесеними змінами)
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 0118600 від 29.09.2017р.(із внесеними змінами)
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 07.08.2017 року №32-р(а/г) "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 0110170 від 07.08.2017р.(із внесеними змінами)
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 0118600 від 07.08.2017р.(із внесеними змінами)
Розпорядження голови Шепетівської районної ради від 23.02.2017 року №8-р "Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2017 рік"
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 0110170 (із внесеними змінами)
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 0118600 (із внесеними змінами)
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 0113400
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 0110170 від 19.04.2017 (із внесеними змінами)

ІНФОРМАЦІЯ
про систему обліку інформації, якою володіє виконавчий апарат
Шепетівської районної ради

Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні виконавчого апарату районної ради, підлягають обов'язковій реєстрації. Для реєстрації документів, що надходять до районної ради та надсилаються нею, рішень районної ради, розпоряджень голови голови районної ради у виконавчому апараті застосовуються відповідні підсистеми системи обліку документів: «Вхідні документи», «Вихідні документи», «Облік звернень громадян», «Облік рішень районної ради», «Облік розпоряджень голови районної ради».
Зазначена система дозволяє забезпечити виконання таких функцій:
- реєстрацію та облік вхідної кореспонденції;
- реєстрацію та облік вихідної кореспонденції;
- реєстрацію та облік звернень громадян;
- реєстрацію та облік рішень районної ради;
- реєстрацію та облік розпоряджень голови районної ради;
- пошук документів за основними реквізитами та ключовими словами.

Реєстр публічної інформації, що знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради